ასოციაცია „აინუნგი”

“აინუნგი” წარმოადგენს გერმანელების ისტორიის სიმბოლოს ამ ქვეყანაში და ასევე მათი თანამედროვე ნაკვალევის ნაწილს. ამასთან ამ ასოციაციას, ისევე, როგორც გერმანულ უმცირესობას საინტერესო წარსული აქვს. მას მერე, რაც მე-18 საუკუნეში უამრავი გერმანელი ჩამოვიდა კავკასიაში და კარგად განვითარებული კოლონიები დაარსა, საბჭოთა კავშირის დროს გერმანელებს მძიმე დრო დაუდგათ. აიკრძალა გერმანული კულტურის გამოხატვის ყველანაირი ფორმა. რეპრესიების სამწუხარო კულმინაცია კი იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს მრავალი გერმანელის დეპორტაცია კავკასიიდან ყაზახეთში.

Deutsche in Georgien

Kontakt

Assoziation der Deutschen Georgiens
Address: Galaktion-Tabidze-Str. 3/5 0105 Tbilissi Georgien
Tel. Büro: +995 32 292 20 42  E-Mail:  info@einung.org